Enthousiaste leerkrachten voor Kindcentrum Rendierhof

Externe werving Opmaat Groep in Leerkracht

Detail

  • Werkgever Opmaat Groep
  • Dienstverband Parttime
  • Locatie Tilburg
  • Flex- of vervangingspool Nee

Vacature omschrijving

Kansen binnen Kindcentrum Rendierhof!
Er zijn momenteel de volgende vacatures:
Middenbouw: WTF 0.4-0.6
groep 7: WTF 0.2
Vindingrijk plusklas en groepsondersteuning: WTF 0.4-0.6
Kindcentrum Rendierhof is gelegen in Tilburg West en heeft als kernpartners Jan Ligthartschool Rendierhof met 28 groepen en kinderopvang via Kinderstad met 3 groepen KDV en een BSO.

 De uitgangspunten van het kindcentrum laten zich samenvatten in: kindgericht, creatief en uitdagend. Een stevige zorgstructuur, met extra aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid, ontwikkelingsgericht onderwijs in groep 1-2 en veel aandacht voor creativiteit, zijn enkele pijlers van het onderwijsaanbod.

JL Rendierhof is een high performance school. Leerkrachten werken samen in leerteams om op basis van bewezen effectieve werkwijzen het onderwijs te verbeteren. Dat gebeurt door samen lessen te verbeteren en onderzoek te doen naar wat het beste werkt. Heldere doelen stellen, hoge verwachtingen hanteren en gebruik maken van het directe instructiemodel (EDI), horen bij onze visie op leren en ontwikkelen.
Zie voor meer informatie onze website www.rendierhof.nl

Voor nadere informatie kun je je wenden tot de directeur van de school: Jean-Pierre van der Horst, op telefoonnummer 013 4670809.

Een sollicitatiebrief kan worden gestuurd naar jean-pierre.vanderhorst@opmaatgroep.com