Over RTC Midden-Brabant

Iedere school en elk schoolbestuur heeft een eigen cultuur, dynamiek en problematiek. Toch zijn er ook veel overkoepelende zaken, waarmee elke school te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de wet WWZ (Wet Werk en Zekerheid), waardoor het organiseren van vervanging lastig is. Of de krimp en boventalligheid op de ene school en de leerlingengroei en het personeelstekort op de andere school. Of de sterk dalende instroom vanaf de Pabo en het grote aantal (bijna) pensioengerechtigde leerkrachten dat op korte termijn het onderwijs verlaat.

Veranderende onderwijsmethoden, digitalisering, werkdruk en spraakzame ouders: het heeft allemaal invloed op het onderwijs en de personele bezetting. RTC Midden-Brabant is fan van het onderwijs en bundelt de krachten van tien schoolbesturen in de regio Midden-Brabant.

Ons doel? Het behoud van onderwijspersoneel stimuleren, instroom vanuit de Pabo bevorderen en de efficiënte inzet van personeel waarborgen. Samen staan we sterker en als geheel reageren we sneller, slimmer en effectiever op de ontwikkelingen in onderwijsland.

Vervangingsdienst
Een belangrijk onderdeel van RTC Midden-Brabant is de vervangingspool. Hierdoor kunnen aangesloten scholen vertrouwen op goede vervanging bij plotselinge ziekte, zwangerschap of een andere absentiereden van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Sinds 2016 geeft Driessen HRM invulling aan de vervangingsdienst van RTC Midden-Brabant met ‘De VervangingsManager’.

De ontwikkelacademie
Goed onderwijs start met enthousiaste, leergierige en betrokken leerkrachten. Mensen die staan voor een leven lang leren. Daarom is er in de regio Midden-Brabant ‘De Ontwikkelacademie’. Opgezet voor en door mensen uit het onderwijs en de kinderopvang. De academie heeft een rijk aanbod van opleidingen en daarnaast inspiratie-, werk- en scholingssessies om jouw kijk op het onderwijs te verrijken.


Loopbaanbegeleiding

Geluk en plezier in je werk is van levensbelang. Soms staat je werkplezier echter flink onder druk. Door hoge werkdruk, stress of juist te weinig uitdaging. RTC Midden-Brabant wil medewerkers flexibel, vitaal en betrokken houden, zowel bij hun werk als bij de onderwijssector. Daarom biedt RTC Midden-Brabant loopbaanbegeleiding. Deze begeleiding helpt je bij de oriëntatie op (eventueel) ander werk en het vergroten van je werkplezier. Daarnaast biedt RTC Midden-Brabant ‘van-werk-naar-werk trajecten’ waarbij we je naar een nieuwe baan begeleiden.

Biezonderwijs
Aantal scholen: 7

Bravoo
Aantal scholen: 10

De Nieuwe Linde
Aantal scholen: 1

Etuda
Aantal scholen: 19

Kinderstad
Aantal scholen: 16

Mondiaen
Aantal scholen: 22
Aantal opvanglocaties: 12

Onderwijscentrum Leijpark
Aantal scholen: 1

Stichting Leerrijk!
Aantal scholen: 15

Xpect013
Aantal scholen: 25