Wat wij doen

Tien samenwerkende schoolbesturen in de regio Midden-Brabant hebben de krachten gebundeld vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de personele gevolgen van de daling van de werkgelegenheid ten gevolge van de leerlingendaling en de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid.

Inmiddels is er een lerarentekort ontstaan; waarvoor de samenwerkende schoolbesturen gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen.

Zij doen dit met behoud van bestuurlijke autonomie en met oog voor de verschillen in personeelsbeleid, typen onderwijs en denominatie.

Deze samenwerking heeft gestalte gekregen in het regionaal transfercentrum “RTC Midden-Brabant”. Dit transfercentrum richt zich op het behoud van personeel, de instroom van leerkrachten (zowel starters, herintreders als zij-instromer), loopbaanbegeleiding van een deel van de vervangers en het stimuleren van onderlinge mobiliteit.

Een belangrijk onderdeel van het RTC is de vervangingsdienst. Deze vervangingsdienst regelt alle vervangingen voor de deelnemende besturen. De vervangingsdienst doet dit door middel van de inzet van vaste poolers in een eigen vaste schil of een gezamenlijke vaste schil en de inzet van jonge talentvolle, werkloze of herintredende leerkrachten in een flexibele schil. Daardoor wordt gedwongen uitstroom van personeel voorkomen, een efficiënte inzet van personeel gewaarborgd, instroom vanuit de pabo’s bevorderd en instroom in de WW vermeden.

Naast de vervangingsdienst heeft het RTC een rol in de loopbaanbegeleiding van de vervangers uit de flexibele schil en in de doorstroom van het personeel door het beheren en coördineren van een gezamenlijke vacaturebank. Dit bevordert de efficiënte inzet en doorstroom van leerkrachten waardoor ook weer instroom in de WW wordt voorkomen.