Onderhandelaarsakkoord CAO-PO

Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs onderdeel van CNC Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben op 27 april een onderhandelaarsakkoord voor de CAO-PO 2016-2017 afgesloten. De gevolgen ervan kunt u lezen in de bijlage onderhandelingsakkoord. Onderhandelingsakkoord CAO-PO

Nieuws