Nu aanbieden mobiliteit mogelijk

Op de pagina mobiliteit kunnen medewerkers van de samenwerkende organisaties hun cv en aanbiedingsbrief plaatsen, als ze belangstelling hebben in mobiliteit naar een andere werkplek. De CV en aanbiedingsbrief kan worden ingezien door P&O-ers en of bestuurders van schoolbesturen in het RTC.  

Nieuws