Zij-instroomtraject

De besturen van RTC Midden Brabant zijn in samenwerking met Fontys Hogeschool een zij-instroomtraject aan het opstarten. De aanmelding voor dit traject is inmiddels gesloten. Voor meer informatie over het lopende traject kunt u contact opnemen met Aline van Stiphout, bestuurlijk coördinator RTC: aline.vanstiphout@rtcmiddenbrabant.nl

Doorgaan met lezen

Afronding landelijk project RTC

Op 1 oktober 2016 is het landelijk project RTC  klaar. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Regionale RTC daarom ook stoppen. Juist niet. Ze staan dan op eigen benen. As afronding van het landelijke project zijn een magazine en een video gemaakt, waarin het werk van de RTC nog eens compact wordt weergegeven. E-magazine

Doorgaan met lezen

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO

Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs onderdeel van CNC Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben op 27 april een onderhandelaarsakkoord voor de CAO-PO 2016-2017 afgesloten. De gevolgen ervan kunt u lezen in de bijlage onderhandelingsakkoord. Onderhandelingsakkoord CAO-PO

Doorgaan met lezen

Mobiliteit door regionaal transfercentra

Besturen in krimpregio’s pakken verlies van werkgelegenheid aan door de handen in een te slaan en samen te werken in een regionaal transfercentrum (RTC). Door bovenbestuurlijke mobiliteit bevorderen zij ook de instroommogelijkheden van jong personeel en dragen ze bij aan (het behoud van) de kwaliteit van onderwijs in de regio. Maar bovenbestuurlijke mobiliteit is niet

Doorgaan met lezen