Mobiliteit door regionaal transfercentra

Besturen in krimpregio’s pakken verlies van werkgelegenheid aan door de handen in een te slaan en samen te werken in een regionaal transfercentrum (RTC). Door bovenbestuurlijke mobiliteit bevorderen zij ook de instroommogelijkheden van jong personeel en dragen ze bij aan (het behoud van) de kwaliteit van onderwijs in de regio. Maar bovenbestuurlijke mobiliteit is niet alleen een mooie manier om de gevolgen van krimp te bestrijden, het is biedt ook een oplossing voor bepaalde knelpunten die de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 met zich mee brengt.

Nieuws