Loopbaantrajecten

In het kader van het Sectorplan PO hebben de samenwerkende besturen in het RTC Midden-Brabant een serie loopbaantrajecten uitgevoerd. Na de sluiting van de termijn is er geen mogelijkheid meer voor het aanvragen van nieuwe trajecten in het kader van dit sectorplan. Van de 126 trajecten is veelvuldig gebruik gemaakt door leerkrachten. Het heeft voor veel medewerkers geleid tot een nieuwe kijk op hun eigen werk in het onderwijs.

Bij loopbaantrajecten wordt een onderscheid gemaakt naar 2 vormen:

  • Van-werk-naar-werk begeleiding: gericht op het vinden van ander werk.
  • Loopbaanbegeleiding: helpt bij oriëntatie op eventueel ander werk en het vergroten van je werkplezier.

Wie meer wil weten over de loopbaan trajecten in de eigen organisatie kan in gesprek gaan met het eigen schoolbestuur of ons een e-mail sturen.

info@rtcmiddenbrabant.nl