Instructiefilmpjes

van Driessen over de volgende onderwerpen:

Wat doet Flexcenter Midden-
Brabant voor u?

Met welke wet- en regelgeving dient u bij vervanging rekening te houden?

Hoe werkt de vervangingsmanager?