Feestelijk moment voor start van RTC Midden-Brabant

25 mei is het moment waarop de besturen die samen het RTC Midden-Brabant vormen hun samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Naast dit document wordt ook het 2-jarig contract dienstverlening met de Firma Driessen getekend. Bovendien zullen ook de handtekeningen gezet worden om de directeur Tprimair officieel de monitor functie te geven over het RTC. Naast al die handtekeningen is er ook de gelegenheid om dit moment te vieren. Met het zetten van de handtekeningen komt een einde aan de project periode waarbij op basis van een subsidie vanuit het CAOP in de regio de besturen bijeen zijn gekomen; onderzoek hebben verricht en uiteindelijk het RTC hebben ingericht. De officiële startdatum blijft 1 juli. De periode die nu volgt is nodig om alle praktische zaken ingericht te krijgen. Daarnaast een periode van verdere voorlichting en inscholing. Bekijk hier de uitnodiging

Nieuws