Besturen

Hieronder treft u de gegevens van de deelnemende schoolbesturen en samenwerkingsverband Plein013.
Wilt u meer weten over de beweegreden om deel te nemen? Download dan de brochure of de factsheet.

Biezonderwijs
Aantal scholen: 7

BOOM
Aantal scholen: 7

Bravoo
Aantal scholen: 10

Edu-Ley
Aantal scholen: 6

Onderwijscentrum Leijpark
Aantal scholen: 1

Opmaat
Aantal scholen: 16

Samenwijs
Aantal scholen: 6

Stichting Leerrijk!
Aantal scholen: 15

Tangent
Aantal scholen: 16

Xpect Primair
Aantal scholen: 25

Plein013
Aantal scholen: